Asute siin: Avaleht 1998. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 1998 Keskkonnaseisundi hindamise ja parandamise bioloogilis-ökokeemiliste teaduslikult põhjendatud printsiipide ja meetmete väljatöötamine keskkonnasäästliku maamajanduse tarbeks 1998 .a.Keskkonnaseisundi hindamise ja parandamise bioloogilis-ökokeemiliste teaduslikult põhjendatud printsiipide ja meetmete väljatöötamine keskkonnasäästliku maamajanduse tarbeks 1998 .a.

Kokkuvõte

1998. aastal täideti alamprogrammi "Keskkonnaseisundi hindamise ja parandamise bioloogilis-ökokeemiliste teaduslikult põhjendatud printsiipide ja meetmete väljatöötamine keskkonnasäästliku maamajanduse tarbeks" raames nelja seireprojekti: "Keskkonnaseisundi monitooring feromoonpreparaatide abil", "Mullaelustiku seire", "Tolmeldajate kooslused" ja "Metsakuklaste seire".

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee