Asute siin: Avaleht Välisõhu seire 1996 Õhu kvaliteedi kompleksuuringud Tahkusel 1996. a.Õhu kvaliteedi kompleksuuringud Tahkusel 1996. a.

Kokkuvõte

1996. aasta kaheksa esimese kuu NO2 mõõtmistulemuste võrdlemine eelmise aasta sama perioodi tulemustega näitab NO2 kontsentratsiooni olulist tõusu kõigil kuudel v.a jaanuar. 1996. aasta kaheksa esimese kuu keskmine NO2 kontsentratsioon oli 4,8 µg/m3, 1995. aasta vastav näitaja oli 3,6 µg/m3. NO2 kontsentratsioon on kasvanud keskmiselt 1,33 korda. NO2 kontsentratsiooni suuremaid tunnikeskmisi väärtusi kui 15 µg/m3 registreeriti kümnel korral, maksimum 25,4 µg/m3 registreeriti 20. veebruaril kell 11.35.

NO2 kontsentratsiooni tuule suunast sõltuvuse analüüs näitab, et NO2 kõrgendatud kontsentratsioonid ilmnevad reeglina edelatuulte ja kirdetuulte korral. Tahkusel aastatel 1991–1996 mõõdetud NO2 kuukeskmiste väärtuste käigus ilmneb maksimum talve- ja miinimum suvekuudel, mis võib olla tingitud saasteallikatest eralduva NO2 koguse suurenemisest ja selle kogunemisest talvekuudel kui atmosfääri vertikaalne läbisegamine on väiksem ja inversioonide esinemise sagedus suurem.

Summaarse osooni aastane käik oli tüüpiline 60ndatel laiuskraadidel esinevale käigule, mis on põhjustatud osooni fotokeemilise tekkimise sesoonsetest iseärasustest. Osoonikihi paksus näitab kahanemise tendentsi. Kaugeleulatuvaid järeldusi tehtud mõõtmistest teha ei saa mõõtmiste aegrea väikese ulatuse tõttu.

Ioniseeriva kiirguse intensiivsuse 1996. aasta keskmine väärtus 13,1 mR/h on 1995 aasta keskmisest (8,2 mR/h) 60% võrra suurem. Aerosooli üldkontsentratsiooni 1996. aasta keskmine 16 000 cm-3 on 1995. aasta keskmisest (12 700 cm-3) 26% suurem. Ioniseeriva kiirguse intensiivsuse ja aerosooli üldkontsentratsiooni sarnane kahe maksimumiga (märts ja september) käik 1996. aastal annab alust arvata, et tegemist on aerosooli ja ioniseeriva kiirguse intensiivsust mõjutavate radioaktiivsete gaaside, radooni 222Rn ja torooni 220Rn ning nende laguproduktide kogunemisega atmosfääris vähenenud vertikaalse läbisegamise ja inversioonide tõttu. 1996. aasta alguse aerosooliosakeste kontsentratsiooni suurenemine on kooskõlas NO2 kontsentratsiooni kasvuga. Aasta lõpu kohta NO2 andmed kahjuks puuduvad.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee