Asute siin: Avaleht Välisõhu seire 1995 Sademete keemia 1995. a.Sademete keemia 1995. a.

Kokkuvõte

Sademete monitooring viidi läbi viies Hüdrometeoroloogia Instituudi meteoroloogiajaamas Lääne-, Põhja- ja Kesk-Eestis: (Harku-, Jõhvi-, Kunda-, Tiirikoja- ja Tooma meteoroloogiajaamas). Seiratavateks parameetriteks olid sademete hulk, pH, elektrijuhtivus, NH4, NO3, PO4, Cl, SO4, Ca, Mg, Na, K kontsentratsioonid. Viie jaama seas eristatavalt leeliselisemad olid sademed Kundas ja happelisemad Tiirikojas ning Toomas. Võrrelduna 1994. aastaga leeliselisus Kundas tõusis. NO3 osas keskmised kontsentratsioonid võrreldes 1994. aastaga langesid kõigis seirejaamades. Ka SO4, Ca, Mg, Na ja K kontsentratsioonid ning elektrijuhtivus olid kõige kõrgemad Kundas.

Lumeproove koguti 1995. aastal Põhja-Eesti rannikul ja Kesk-Eestis kokku 40 punktis. Proovide võtmisel mõõdeti lumekihi paksus. Laboris mõõdeti pH, elektrijuhtivus, määrati NH4, PO4, NO3, Cl, SO4, Na, K, Fe, Ca, Mg, Cd, Pb, Zn ning Cu. Valdav enamus lumeproove olid happelise reaktsiooniga. Kõige happelisem oli lumi 1995. aastal Triikojas ja Jõhvis. Enamuse määratud komponentide osas olid 1994. aasta saastekoormused kõrgemad kui 1995. aastal. Analüüsi tulemustest kindlaid regioone selgelt ei eristunud. Rekord kontsentratsioonidega punktide hulgas esines sagedamini Ida- Virumaa kohanimesid.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee