Asute siin: Avaleht Välisõhu seire 1998 Sademete keemia 1998. a.Sademete keemia 1998. a.

Kokkuvõte

1998. aastal viidi sademete seiret läbi seitsmes mõõtejaamas: Jõhvis, Sakas, Kundas, Toomal, Triikojal, Harkus ja Nigulas. Mõõdetavateks parameetriteks olid: sademete hulk, pH, NH4, NO3, PO4, Cl, SO4, Ca, Mg, Na, K ning elektrijuhtivus. Tulemuste järgi olid sademed enim saastunud Kirde- Eestis, Kundas, kus elektrijuhtivus oli üle kuue korra suurem puhtaima jaama Tooma sademete elektrijuhtivusest. Tooma ja Nigula sademed osutusid kõige happelisemaks. Jõhvi seirejaamade proovides paistis eriti silma mere mõju sademetele. Na ja kloriidi kontsentratsioonid olid seal ligikaudu kaks korda suuremad kui teiste jaamade vastavad kontsentratsioonid. Ca ja Mg sisaldused olid kõrgeimad Kundas, Jõhvis ja Sakas. NH4 ja P sisalduse osutusid kõrgeimaks Nigulas ja Sakas. Vaatlusperioodi jooksul tuli kõige vähem sademeid Saka ja Kunda piirkonnas, kõige enim Jõhvi, Triikoja ja Tooma jaamade piirkonnas. 1998. saasteainete sadenemisvood stabiliseerusid eelnenud aasta tasemel.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee