Asute siin: Avaleht Välisõhu seire 2004 Sademete keemia 2004. a.Sademete keemia 2004. a.

Kokkuvõte

Kümne aasta jooksul on ühtse metoodika järgi kogutud ja analüüsitud sadevee proove kaheksas seirejaamas (Vilsandi, Harku, Lahemaa, Kunda, Jõhvi, Tiirikoja, Tooma, Saarejärve). Antud perioodi jooksul kogutud andmete põhjal saab järeldada, et saastekoormused Eestis on vähenenud. Vaatamata üldisele saastetaseme vähenemisele olid saasteainete kontsentratsioonid endiselt kõrgemad Kirde-Eestis. Mitmete saasteainete osas oli märgatava kaugkandest tingitud sadenemiste erinevused Eestis. Suurima sadenemiskoormusega ioonid olid kaltsium ja sulfaat. Lääne ja põhjapoolsetes jaamades oli märgatav ka kloriid iooni suur sadenemiskoormus. Ammooniumi sadenemine oli suurim Loode- ja Lõuna-Eestis. Kõige vähem lisandioone sisaldasid Tooma sadeveed.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee