Asute siin: Avaleht Välisõhu seire 2005 Sademete keemia 2005. a.Sademete keemia 2005. a.

Kokkuvõte

Sademete seire on üheteistkümne aasta jooksul (1995–2005) võimaldanud ühtse metoodika järgi koguda Põhja- ja Lääne-Eestis ja analüüsida sadevee proove kaheksas seirejaamas (Vilsandi, Harku, Lahemaa, Kunda, Jõhvi, Tiirikoja, Tooma, Saarejärve). Lisaks koguti ja analüüsiti sademeid ka seitsmes Lõuna-Eesti seirejaamas (Karula, Haanja, Otepää, Nigula, Alam-Pedja, Loodi, Tahkuse). Sademete keemia programmi raames mõõdeti järgmisi parameetreid: sademete hulk, pH, elektrijuhtivus, SO42+, NO3-, Cl-, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cd, Cu, Pb, Zn ja Hg. Saastetasemete analüüs näitab, et sademed on happelisemad Lõuna-Eestis ja aluselisemad Põhja-Eestis. Lõuna-Eesti kõrgenenud saastetaseme kujunemisel võib oluline osa olla saasteainete kaugkandel. Lokaalsed allikad domineerivad Kirde-Eestis ja Tallinna ümbruses. Palju esines sademeid Nigulas, kõige vähem merest kõige kaugemates punktides Kagu-Eestis. Märgatavalt puhtamad võrreldes teiste kohtadega olid sademed Tahkusel, Haanjas ja Otepääl. Tahkusel on sademed muutunud viimaste aastate vältel aasta-aastalt järjest puhtamaks. Erakordselt suur oli jaanuaris Nigulas, aga suur ka mujal Na+ ja Cl- sisaldus sademetes, mis on seletatav jaanuaritormi mõjuga.

  1. Saasteainete kontsentratsioonid olid jätkuvalt kõrgemad Kirde-Eestis, kuigi saastetasemed vähenenesid
  2. Suurima sadenemiskoormusega ioonid sademetes olid kaltsium ja sulfaat
  3. Merega piirnevates jaamades oli märgatav kloriidi suur sadenemiskoormus
  4. Ammooniumiooni sadenemine, mis soodustab väävli kuivsadenemist, oli 2005. aastal suurim Saka jaamas

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee