Asute siin: Avaleht Välisõhu seire 2003 Raskmetallide sadenemise bioindikatsiooniline hindamine 2003. a.Raskmetallide sadenemise bioindikatsiooniline hindamine 2003. a.

Kokkuvõte

2003. aastal seirati raskemetallide sisaldust Tallinna ümbruse samblas. Tallinna ümbrus on Kirde-Eesti tööstuspiirkonna kõrval teine kõrge õhusaaste tasemega piirkond Eestis. Tallinna ümbruse saastatus Cd, Ni ja V osas on samal tasemel kui Kirde-Eestis. Eesti kõrgeim Cr, Fe ja Pb sisaldus samblas on määratud Kirde-Eestist kogutud proovidest, samal ajal Cu ja Zn sisaldus samblas oli Eesti kõrgeim just Tallinnast kogutud proovides.

Raskmetallide sisaldus samblas oli suurim proovipunktides, mis asuvad Tallinna servaaladel, kuid siiski linna piirides. Kõige saastatumad olid Tallinna lääneosas asuvad Rocca al Mare ja Kakumäe proovipunkti samblad – seal olid Cr, Cu, Fe ja Zn sisaldused kõrgeimad. Samuti registreeriti nendes punktides kõrge Ni ja Pb sisaldus. Ka teistes Tallinna servaalade proovipunktide (Metsakalmistu ja Iru kirdes, Mõigu ja Järveküla idas, Männiku lõunas ning Pääsküla ja Harku edelas) samblaproovides oli raskmetallide sisaldus suhteliselt kõrge.

2003. aasta prooviala saastatuim punkt väljaspool Tallinna oli 16 km ida pool asuv Kallavere. Prooviala puhtaimad punktid jäid Tallinnast valdavalt läände ja edelasse. Erandiks on kagusse jääv Aruküla, kust kogutud samblaproovist määrati nelja elemendi madalaim sisaldus. Samblakaardid näitavad ilmekalt, et Tallinn on suur raskmetallide allikas. Linna mõju ulatub maismaal 26 km kaugusele kirdesse Ihasaluni, kagus kuni 10 km kaugusele Assakuni, lõunas samuti kümmekonna kilomeetri kaugusele, edelas 16 km kaugusele Kanamani, läänes peaaegu 22 km kaugusele Vääna-Jõesuuni.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee