Asute siin: Avaleht Tugiprogramm 1999 Tugiprogramm, registrite pidamine 1999. a.Tugiprogramm, registrite pidamine 1999. a.

Kokkuvõte

  1. Veekatastri raames koostati 1999. aasta esimesel poolaastal toimetised "1998. aasta Eesti veemajanduse ülevaade statistilise aruande "Veekasutus" alusel, "Reoveepuhastite ülevaade statistilise aruande "Veekasutus" alusel" ja "Väljavõtteid veekasutuse 1998. aasta andmebaasist". Põhjavee andmepank ühendati 285 puurkaevu passi ning 255 põhjavee keemilise koostise analüüsi tulemustega. Väljastati 59 tarbepuurkaevu arvestuskaardi (passi) dublikaati. Koostati 6 arvamust veekasutusloa kohta ja anti 140 puurimisluba.
  2. Õhusaasteallikate registri pidamise käigus koostati toimetis "1998. aasta Eesti paiksetest saasteallikatest õhku paisatud saasteainete statistiline aruanne".
  3. Jäätmeregistri pidamise käigus koostati toimetis "1998.a. Eesti jäätmekäitluse ülevaade".
  4. Prügilaregistris jätkus 1999. aastal töö registri korrastamisel.
  5. Looduskaitseregistrit parandati ja täiendati nii vanade objektide osas kui lisati ka uusi kirjeid. 1999. aasta esimese poolaasta jooksul digitaliseeriti kümne kaitseala korrigeeritud välispiirid ja vööndite piirid. Samuti algas looduskaitseregistri tarkvara uuendamine.
  6. Töö pakendiregistriga koosnes 1999. aasta esimesel poolaastal kolmest osast: 1997. aasta alkoholi- ja karastusjoogipakendite andmete korrastamine ja koondite tegemine; 1998. aasta alkoholi- ja karastusjoogipakendite andmete korrastamine ja arvutisse sisestamine; ringkirjade saatmine andmete kogumiseks registrisse muu pakendi osas, mis võeti kasutusele 1. aprillist 1999. aastal.
  7. 1999. aasta esimesel poolaastal kanti maavarade registrisse 111 maardlat, neist 41 turba-, 27 liiva-, 22 kruusa-, 16 savi-, 4 lubjakivimaardlat ja 1 dolomiidimaardla.
  8. Rannikute andmekogu pidamise käigus toimus 1999. aasta esimesel poolaastal rannikute andmekogu struktuuri täiendamine lähtudes Phare Rannikuvööndi integreeritud korralduse projekti soovitustest ning andmete koondamine sisestamiseks rannikute andmekogusse.
  9. Keskkonna põhiregistri loomise käigus korraldati 1999. aasta esimese poolaasta jooksul 16 seaduse koostamise töögrupi töökoosolekut.
scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee