Asute siin: Avaleht Tugiprogramm 2002 Rahvusvaheline väljund 2002. a.Rahvusvaheline väljund 2002. a.

Kokkuvõte

2002. aastal ühines Eesti Euroopa Keskkonnaagentuuriga (EKA). Eesti osales jätkuvalt õhusaaste kaugkande konventsiooni raames teostatavas kuues erinevas programmis, millest olulisemad Eesti jaoks on mõju metsadele, ökosüsteemidele, kriitilised koormused ökosüsteemides, mõju jõgede ja järvede hapestumisele.

Nõutavate vee, õhu, maakatte jm. andmete hulk, mida on vaja edastada rahvusvahelistesse andmebaasidesse, muutub aasta-aastalt suuremaks. Vastavalt vee raamdirektiivile (WFD) suureneb keemiliste näitajate hulk, mida on kohustuslik määrata vees ja teistes objektides. Samuti kasvavad nõuded andmete kvaliteedile, meetodite tundlikkusele, mõõtmiste reprodutseeritavusele ja jälitatavusele.

Kõikide programmide arutelude käigus rõhutati koostöö vajadust erinevate koostööprogrammide vahel, et välja selgitada, mida ootab neilt programmidelt Euroopa Liidu Majanduskomisjon. Ka majanduslikel kaalutlustel peab suurendama koostööd erinevate programmide vahel, et võimaldada ühiste seirealade ja ühiste andmete kasutust.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee