Asute siin: Avaleht Tugiprogramm 1998 Andmete kvaliteedi tagamine 1998. a.Andmete kvaliteedi tagamine 1998. a.

Kokkuvõte

Sisemise kvaliteedikontrolli täiustamise põhisuund osaühingus Tartu Keskkonnauuringud oli 1998. aastal suunatud auditeerimissüsteemi rakendamisele. Phare ENMOCAP programmi kohaselt toimus teoreetiline väljaõpe kogu labori koosseisule, seejärel praktiline õppus auditi läbiviija õigust taotlevatele töötajatele. EA-G3 nõuete kohase koolitatud siseaudiitori tunnistuse omandas viis töötajat. Rakendus siseauditite läbiviimise ja järelkontrolli süsteem.

Phare ENMOCAP programmi raames hinnati OÜ Tartu Keskkonnauuringud labori tööd ajavahemikul veebruarist augustini ja anti tunnistus keskkonnalabori kompetentsuse kohta. Tunnistus tõendab labori sellise kvaliteedisüsteemi olemasolu, mida võib esitada EA liikmeskonda kuuluvale rahvuslikule akrediteerimiskomisjonile.

Välimise kvaliteedikontrollina jätkus aktiivne osavõtt rahvusvahelistest ja Eesti Vabariigi sisestest võrdluskatsetest ja interkalibreerimistest. Suurenes kontrollitavate komponentide arv (42) ja ka aasta jooksul tehtud kontrollanalüüside arv (364). Analüüsitulemused olid head (väljalangemist lubatud piiridest esines väga üksikutel juhtudel). BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung) sertifikaat omistati metallide määramisele veest (Cd, Pb, Cu, Ni ja Hg).

1998. aastal viidi OÜ Virumaa Keskkonnauuringud poolt läbi kahel korral heitvee keemiliste näitajate interkalibreerimine regiooni ametkondlikele veelaboritele. Interkalibreerimises osales vastavalt 16 ja 14 laborit. Aasta jooksul osales OÜ Virumaa Keskkonnauuringud kaks korda pinna-, põhja-, heit- ning üks kord joogivee keemiliste näitajate vabariiklikus interkalibreerimises

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee