Asute siin: Avaleht Tugiprogramm 2000 Andmete kvaliteedi tagamine 2000. a.Andmete kvaliteedi tagamine 2000. a.

Kokkuvõte

2000. aasta järelevalve käigus taotleti ja saadi Eesti Akrediteerimiskeskuse ja DAP poolt täiendav akrediteering kuuele analüüsimeetodile – EN 1484 TOC-analüüs TOC-analüsaatoril, ISO 11905 üldlämmastiku ja ISO 13395 NO2 ja NO3 analüüs automaatanalüsaatoril, STJ nr. Õ55 SO4- analüüsi õhuproovide ja STJ nr. Õ56 raskmetallide analüüsi tolmuproovide ettevalmistus, ISO 6058 Ca määramine EDTA-ga tiitrimisel, ISO 9963-1 pH automaattitraatoriga määramise versioon.

Suurt tähelepanu pöörati Keskkonnauuringute Keskuse kvaliteedisüsteemi täiustamisele, selle dokumentatsiooni kaasajastamisele ja osalisele muutmisele seoses toimunud muudatustega kvaliteedisüsteemis.

10.-11.09.2000 organiseeriti seminar "Analüütiliste laborite kvaliteedisüsteemide arengust ja muutustest ISO/IEC 17025:1999 (EVS-EN ISO/IEC 17025:2000) alusel", et tutvustada keskkonnaanalüüsidega tegelevatele laboritele uusi katselaborite kvaliteedisüsteemidele ja kompetentsuse hindamiseks kehtestatud nõudeid. Kokku toimus 2000. aastal 14 koolitusalast üritust, neist neli välisriikides.

Vabariigi laboreid juhendati kvaliteedisüsteemide siseauditite korraldamise osas. Metoodilist abi osutati kvaliteeditagamise süsteemi loomiseks, täiendamiseks ja auditeerimiseks individuaalsete konsultatsioonide korras ja vastavate materjalidega varustamise teel. Täiendava akrediteerimise jaoks valmistati ette uued analüüsi-, proovivõtu- ja ettevalmistuse metoodikad.

Kvaliteedi tagamise ja pädevuse hindamise programmi raames organiseeriti vabariigi keskkonnalaboritele osavõtt analüüsitulemuste täpsuse ja võrreldavuse kontrollimiseks rahvusvahelisel tasemel rahvusvahelistest võrdluskatsetustest.

Lisaks anti konsultatsioone ja osutati abi veeanalüüsidega tegelevatele laboratooriumidele ja PHARE ekspertidele, kelle ülesandeks on Eestis Euroopa Liidu veepoliitika prioriteetide rakendusvõimaluste uurimine.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee