Asute siin: Avaleht Siseveekogude seire 1996 Väikejärvede seire 1996. a.Väikejärvede seire 1996. a.

Kokkuvõte

1996. aastal oli vaatluse all seitse väikejärve. Neist kuus (Nohipalu Mustjärv, Nohipalu Valgjärv, Pühajärv, Rõuge Suurjärv, Viitna Pikkjärv ja Uljaste) kuulusid seireprogrammi ka 1995. aastal. 1996. aastal lisandus Ähijärv.

1996. aasta hüdrokeemia andmete võrdlus 1995. aasta andmetega näitab, et vee läbipaistvuses olulisi muutusi võrreldes 1995. aastaga ei olnud. Hapnikuolud olid endiselt halvad Nohipalu järvedes, Rõuge Suurjärves ja Viitna Pikkjärves. Kevadel oli hapnikku stratifikatsiooni tõttu vähem kui suvel, mil madalad järved olid segunenud. Hapnikuolud järvedes sõltuvad suurel määral meteoroloogilistest tingimustest.

Vee pH-s olulisi muutusi võrreldes 1995. aastaga ei täheldatud. Juulikuiste suhteliselt jahedate ja vihmaste ilmade tõttu ei tuvastatud nii kõrgeid vee pH kui eelneval aastal. Orgaanilise aine kontsentratsioonis võrreldes eelneva aastaga erilisi muutusi ei tuvastatud, vaid Uljaste järves oli CODCr 1996. aasta kevadel vähenenud. Vee permanganaatne oksüdeeritavus (CODMn), mille vähenemist täheldati 1995. aastal, on jäänud samadesse piiridesse. CODMn oli veelgi vähenenud Rõuge Suurjärves (eriti suvel), võrreldes eelneva aastaga.

Üldfosfori kontsentratsioon oli veidi suurenenud Nohipalu Mustjärves ja Rõuge Suurjärves kevadel ning vähenenud Uljaste järves suvel. Üldlämmastiku sisaldus oli 1996. aastal võrreldes 1995. aastaga järvedes oluliselt vähenenud. Ammooniumiooni kontsentratsioon oli järvedes 1996. aastal oluliselt väiksem kui 1995. aastal. Mineraalainete kontsentratsioonide ja vee elektrijuhtivuse märkimisväärseid muutusi võrreldes eelmise aasta andmetega ei täheldatud. Võrreldes 1995. aasta andmetega pole järvede troofsusseisund 1996. aastal muutunud.

Sademete väike hulk 1995–1996. aastal mõjutas kaudselt negatiivselt kõigi järvede seisundit. Bakterite üldarvukus oli varasemate aastatega võrreldes madal. BHT7 oli vähenenud Pühajärves, Uljaste järves ja Viitna Pikkjärves. Fütoplanktoni põhjal on aeglaselt, kuid pidevalt eutrofeerunud Viitna Pikkjärv, Pühajärv, Ähijärv ja Nohipalu Mustjärv. Nohipalu Valgjärve seisund oli mõnevõrra paranenud, Rõuge Suurjärve seisund ebaselge ning Uljaste järv polnud 1993. aasta madalseisust veel toibunud. Zooplanktoni järgi oli seisund paranenud Uljaste järves, halvenenud Viitna Pikkjärves ja Ähijärves. Planktoniga võrreldes pikaealise makrozoobentose järgi säilitasid uuritud järved kolme uurimisaasta kestel (1994–1996) oma tüüpilise fauna.

1996. aastal oli kuue korduvalt uuritud väikejärve režiim üldkokkuvõttes sarnane 1995. aastaga.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee