Asute siin: Avaleht Siseveekogude seire 2005 Väikejärvede seire 2005. a.Väikejärvede seire 2005. a.

Kokkuvõte

2005. aastal hinnati 25 väikejärve seisundit: Nohipalu Mustjärv, Nohipalu Valgjärv, Pühajärv, Rõuge Suurjärv, Suurlaht, Uljaste, Viitna Pikkjärv, Ähijärv, Endla, Ihamaru Palojärv, Jänukjärv, Kalli, Kooraste Kõverjärv, Koosa, Köstrejärv, Pappjärv, Prossa, Päidla Suurjärv, Saadjärv, Tõhela, Valguta Mustjärv, Vaskna, Verevi, Viljandi ja Väike Palkna. Kuna 2002–2004. aastal lisandus iga-aastastele 8 järvele uusi järvi, vähendati senistes metoodikas tehtavaid töid. Nii kevadel kui suvel 2005 uuriti hüdrokeemiat 25 järves ja fütoplanktonit 18  järves. Bakterplanktonit uuriti kevadel 17 järves, 4 püsivaatlusjärves ainult suvel pinnakihis.  Zooplanktonit uuriti  suvel 25 järves, suurtaimi suvel 14 järves, litoraali suurselgrootuid kevadel 22  järves, avavee suurselgrootuid e. makrozoobentost kevadel 4 järves.

2005. aastal seirati hüdrokeemiat (20 parameetrit), bakterplanktonit (4), fütoplanktonit (8), suurtaimestikku (5), zooplanktonit (7), litoraali suurselgrootuid (5) ning avavee-alade suurselgrootuid (8). Vastavalt Veepoliitika Raamdirektiivi metoodikale hinnati järvede üldseisundit mõnede tunnuste järgi neist. Hüdrokeemia järgi kõige halvemas seisus olid Pappjärv ja Verevi (nii üldlämmastik kui üldfosfor olid halval või väga halval tasemel). Bioloogiliste elementide järgi  oli üksikuid halbu hinnanguid  Kooraste Kõverjärve, Köstrejärve ja Pappjärve kohta. Samas hüdrokeemia kohaselt väga halvas seisundis Verevi järv oli kindlalt heas seisundis koondhinnaguna. Kolme püsivaatlusjärve kohta ei saanud sellise algoritmiga saavutatud hinnangut anda (Pühajärv, Rõuge Suurjärv, Ähijärv).

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee