Asute siin: Avaleht Siseveekogude seire 2011 Väikejärvede seire 2011. a.Väikejärvede seire 2011. a.

Kokkuvõte

2011. aastal toimus seire lisaks 8 püsivaatlusjärvele veel 21-s ülevaateseire järves (Elistvere, Endla, Jõemõisa, Jõksi, Kaarepere Pikkjärv, Kaiavere, Kaiu, Kalli, Kooru, Koosa, Kuremaa, Lahepera, Lõõdla, Nõuni, Pangodi, Raigastvere, Soitsjärv, Tänavjärv, Vagula, Otepää Valgjärv, Äntu Sinijärv).

Hüdroloogilise režiimi ja kaldaala looduslikkuse hinnangu alusel oli enamike vaadeldud järvede seisund "hea" kuni "väga hea". Teistest eristus Lahepera järv, mille seisundit võis pidada "halvaks". Seireaastal oli veetase erinevates järvedes väga erinev. Suurimad veetaseme kõikumised olid rannajärvedes. Kõrge oli 2011. aastal veetase Põhja-Eesti järvedes (Uljaste, Viitna Pikkjärv, Äntu Sinijärv). Viitna Pikkjärve puhul puhverdas kõrgem veetase ilmselt ka suurest inimkoormusest tingitud mõju järve ökosüsteemile. Enamiku Jõgevamaa ja Kagu-Eesti järvede veetase olid pikaajalise keskmise lähedal, seevastu Nohipalo järved olid veerikkad. Vee raamdirektiivi nõuete järgi oli enamike järvede ökoloogiline seisund seireaastal "hea".

Hüdrokeemiliste näitajate poolest kuulus enamik järvi Chl-a järgi "väga heasse" kuni "heasse" kvaliteediklassi. "Halba" seisundiklassi kuulus Chl-a põhjal Jõemõisa järv, "väga halb" ei olnud Chl-a järgi ühegi järve seisund. Nüld ja Püld järgi oli seisund "kesine" Nohipalo Valgejärves, Nüld järgi oli "kesine" ka Kaarepere Pikkjärve, Kaiavere, Kaiu, Kalli ja Raigastvere järves. Püld järgi oli "väga halb" kuni "halb" Kaiu, Tänavjärve ja Rõuge Suurjärve seisund.

Suurselgrootute järgi oli 6 järve seisund "väga hea", 13 "hea" ja ühel "kesine". "Kesise" seisundi põhjustajaks oli enamasti mingi looduslik mõju (kõrge veetase või järve eripära, mida pole tüpoloogias arvestatud).

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee