Asute siin: Avaleht Siseveekogude seire 1997 Pinnaveeseire 1997. a.Pinnaveeseire 1997. a.

Kokkuvõte

Matsalu märgala pinnavee kvaliteet ja toksikantide sisalduse uurimise raames analüüsiti 1997. aastal toksiliste kloororgaaniliste ühendite sisaldusi 32 Matsalu proovis (nendest 14 ahvena, 5 haugi, 5 nuru, 4 särje, ühe latika ja 3 hülge organismis). Hülged valiti uurimisobjektiks, kuna olles toiteahela kõrgemaks lüliks, akumuleeruvad nende organismi suured kogused toksikante.

Saadud tulemuste põhjal võib järeldada, et Matsalu looduskaitsealalt püütud kalade kloororgaaniliste ühendite sisaldused (isegi maksimaalsed sisaldused) jäävad tunduvalt alla WHO poolt kehtestatud normidest, mille puhul toksikandid ei kutsu inimestel esile haigusnähte. Väga raske on hinnata käesoleval ajal kloororgaaniliste ühendite sisalduste mõju hülgele Matsalu looduskaitsealal, kuna puuduvad üldtunnustatud alused võrdluseks. Analüüsitud kolme hülge PKB ja summaarse DDT sisaldused (ekstraheeritud rasva kohta) olid vähemalt suurusjärgu võrra väiksemad kui Läänemere teistest piirkondadest analüüsitud hüljestes. Matsalu hüljeste kõrge rasvasisaldus kudedes 93,8–98,0% viitab nende heale toitumusele.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee