Asute siin: Avaleht Siseveekogude seire 1995 Peipsi järve hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 1995. a.Peipsi järve hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 1995. a.

Kokkuvõte

1995. aastal võeti hüdrobioloogilisi proove Peipsi-Pihkva järvest kolmel korral kokku 17 punktist. Põhjaloomastikku koguti mais. Keskmise vetikabiomassi ja Chl-a alusel oli peipsi tervikuna mõõdukalt eutroofne, järve lõunaosas, eriti Lämmijärves ja Pihkva järves oli toitelisus tunduvalt kõrgem kui põhjaosas. Fütoplanktoni keskmine biomass oli järve põhja- ja keskosas tunduvalt madalam kui eelmistel aastatel. Lõunaosas oli vetikaid varasemaga võrreldes rohkem. Kevadel ja sügisel olid ülekaalus ränivetikad, suvel sinivetikad. Võrreldes eelnenud aastaga oli Gloeotrichia juhtiv osa säilinud, kuid Anabaena flos-aquae osakaal tunduvalt suurenenud. Mõningad erinevused varasemast ilmnesid fütoplanktoni horisontaalses levikus.

Zooplanktoni hulgas võrreldes eelmiste aastatega selgeid muudatusi ei täheldatud. Järves esinesid üheaegselt eutroofsete ja oligotroofsete vete karakterliigid. Kalamajanduslikust seisukohast oli Peipsi zooplankton hea koostisega.

Bakterite üldarv ja saproobbakterite arvukus oli sarnaselt eelnevate aastatega keskmiselt valdavalt madalal tasemel. Põhjaloomastiku keskmiste näitajate poolest ei ilmnenud olulisi muutusi võrrelduna pikaajaliste keskmiste näitajatega. Vaid suurte limuste biomass oli pikaajalisest keskmisest kõrgem. Sublitoraalis oli loomade arvukus ligikaudu 5 korda kõrgem kui profundaalis. Liikidest olid profundaalis ülekaalus hironomiid Chironomus plumosus ja väheharjasuss Potamothrix hammoniensis. Tähelepanuväärne on, et proovides ei leitud tulnukliiki, kirpvähklast Gmelinoides fasciatus.

Lisatud failid
FAILID
Download this file (5257_aru95_peipsiHK_andm.xls)5257_aru95_peipsiHK_andm.xls
scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee