Asute siin: Avaleht Siseveekogude seire 1997 Peipsi järve hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 1997. a.Peipsi järve hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 1997. a.

Kokkuvõte

1997. aastal viid Peipsi järve seiret läbi viies seirepunktis (2, 4, 11, 16, 38). Peipsi veetase oli 1997. aastal keskmine. Läbi kogu seireperioodi on Peipsi vee läbipaistvus olnud küllaltki sarnane. Punktide lõikes on läbipaistvus olnud pidevalt madalama järve lõunaosas (p. 38, 16).

Peipsi järve troofsusseisundis olulisi muutusi võrreldes aastatega 1993–1996 ei olnud. Keskmine üldfosfori, üldlämmastiku ning klorofüll-a kontsentratsioon ja fütoplanktoni biomass olid lähedased paljuaastasele keskmisele ning nende alusel on Peipsi tervikuna eutroofne.

Zooplanktoni arvukus ja biomass olid 1997. aastal keskmisest kõrgemad, seejuures järve põhjaosas oli zooplanktonit rohkem kui lõunaosas. Zooplanktoni põhjal on Peipsi järv üleminekul mesotroofsest staadiumist eutroofsele.

Planktiliste tsiliaatide arvukus ja biomass olid tüüpilised mesotroofsetele parasvöötme järvedele, kusjuures bakterivoorsete liikide domineerimine järve lõunaosas suvekuudel näitab, et järv on selles piirkonnas rohkem eutrofeerunud. Bakterite üldarv oli 1997. aastal oluliselt kõrgem kui eelmistel aastatel. Bakterplanktoni põhjal oli märgatav Suure Emajõe orgaanikarikka vee suur mõju järve lõunaosale, kus saproobbakterite arvukus oli oluliselt kõrgem kui teistes järveosades.

Makrozoobentose biomass oli 1997. aasta paljuaastasest keskmisest kõrgem, seda eelkõige hironomiidide suurema biomassi arvel. Samuti oli 1997. aastal arvukamalt limuseid. makrozoobentose hulk ja üksikute rühmade vahekord on Peipsis olnud stabiilsem kui teises Eesti suurjärves – Võrtsjärves.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee