Asute siin: Avaleht Siseveekogude seire 2003 Peipsi ja Võrtsjärve randade seire 2003. a.Peipsi ja Võrtsjärve randade seire 2003. a.

Kokkuvõte

Vastavalt seireülesandele tehti seiret kevadel ja sügisel kõigis allprogrammis nõutud seirealadel ning koostati nende skeemid. Üldisemaid vaatlusi tehti ka seirealade vahelistes piirkondades, et hinnata mõõdistamisperioodide vahelisel ajal toimunud rannaprotsesside intensiivsust ja inimmõju. Vastavalt seireülesandele tehti kevadel ja sügisel seiret 8 seirealal Peipsil ja 7 seirealal Võrtsjärvel. Kõigil profiilidel jälgiti käsipuurimisega setete paksust, kordusnivellerimise abil tehti kindlaks muutunud kõrgussuhted ja randade purustuse (või kuhje) ulatus, rannasetete lõimis ning mineraalne koostis ja subfossiilsete molluskite kooslused rannal. Kevadise seire põhiülesandeks oli talviste tormide ja kevadiste jäärünnakutega kannatada saanud randade ülevaatamine ja mõõdistamine. Selgus, et võrreldes eelmiste aastatega olid kahjustused rahulike meteoroloogiliste tingimuste ja madala veeseisu tõttu väiksemad. Polnud ka olulisi jääründe purustusi. Samal ajal oli märgata tugevat ebasoovitavat inimmõju. Oktoobris toimunud sügisseire eesmärgiks oli kordusnivelleerimine ja suvise inimmõju (eeskätt tallamise) hinnang. Võrtsjärve põhjarannal oli ulatuslikult niidetud roogu. Kuna tugevaid torme suvel ei olnud ja enamik jäävabast perioodist oli nõrga või keskmise tugevusega tuulega, ei olnud ka märkimisväärseid randade muutusi.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee