Asute siin: Avaleht Siseveekogude seire 2002 Ohtlike ainete seire veekogudes 2002. a.Ohtlike ainete seire veekogudes 2002. a.

Kokkuvõte

2002. aastal viidi seiretööd läbi Kirde-Eesti veekogudes. Seiretulemused näitavad, et suurt saastust uuritud piirkondades ei esinenud. Suurem osa proovide ohtlike ainete sisaldusi jäi allapoole kehtestatud sihtarvu, mis viitab heale põhjasetete ja pinnavee seisundile (inimesele ja keskkonnale ohutu). Ainult 2-aluseliste fenoolide sisaldus põhjasettes ja naftasaaduste sisaldus pinnavees Narva jões allpool Narva heitvett ületas kehtiva sihtarvu, kuid jäi alla kehtestatud piirnormi elukeskkonnas.

Edaspidises töös tuleks rakendada bioindikaatororganisme, kuna ohtlikud ained akumuleeruvad suurtes kogustes just elusorganismidesse. Eesti Mereinstituudi teadlastega koostöös pakuti välja edaspidises seires kasutada järgmiseid bioindikaatoreid, millised levivad suures osas üle Eesti rannikumere: balti lamekarp, söödav rannakarp ja harilik harjaslimukas.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee