Asute siin: Avaleht Siseveekogude seire 2007 Narva veehoidla hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2007. a.Narva veehoidla hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire 2007. a.

Kokkuvõte

Hüdrokeemiliste näitajate poolest on Narva veehoidla püsinud seireperioodil 2001–2007 suhteliselt stabiilsena. Nüld ja Püld sisaldus suurenes 2007. aasta augustis. Nüld:Püld massisuhe oli 2007. aastal madalam kui eelnenud uurimisaastatel. Vee aluselisus püsis eelnenud aastatega samal tasemel. Mõnevõrra oli tõusnud Cl- sisaldus ja mõnevõrra langenud SO4- sisaldus. Nii fütoplanktoni biomass kui ka klorofüll-a sisaldus näitas tõusutrendi.

Fütoplanktoni liikide arv ja sinivetikate biomass olid 2007. aastal suurenenud. Märkimist väärib sinivetikate väga suur ülekaal kõigis punktides. Narva veehoidlas oli zooplanktonit väga vähe ning tema koostis kalatoiduna oli madala kvaliteediga.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee