Asute siin: Avaleht Siseveekogude seire 1995 Jõgede hüdrokeemiline seire 1995. a.Jõgede hüdrokeemiline seire 1995. a.

Kokkuvõte

1995. aastal viidi jõgede veekvaliteedi seiret läbi 58-s jõelävendis. Seireandmed kinnitasid, et jõgede veekvaliteet paranes jätkuvalt ja enamike veekvaliteedi näitajate sisaldused vähenesid. Vähenemistrend oli eriti iseloomulik BHT7, P ja N ühenditele.

Veekvaliteedi näitajad olid halvimad jõgedes, kuhu juhiti suurtes kogustes reovett ja madalveeperioodil ei olnud reovee lahjendus küllaldane (Purtse, Pühajõgi, Kohtla, Sõtke, Seljajõgi). Suhteline lahustunud O2 sisaldus oli väiksem Pandivere kõrgustiku ala allikavetes ja soostunud valgalal kujunenud humiinainete- rikastes vetes (Pärnu jõestik, Avijõgi, Alajõgi). Pingelisem O2 režiim oli järgmistes reovetega koormatud jõgedes: Väike- Emajõgi, Vääna, Keila, Emajõgi, Purtse. BHT7 järgi kuulus enamik jõgedest puhaste jõgede hulka. P sisalduse järgi vastasid jõeveed valdavalt oligotroofsete ja mesotroofsete vete nõuetele. Olgugi, et lämmastikühendite sisalduses oli täheldatav vähenemistrend, oli üldine lämmastikuühendite tase Eesti jõgedes suhteliselt kõrge, seda eriti võrreldes fosfori sisaldusega.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee