Asute siin: Avaleht Siseveekogude seire 2006 Jõgede hüdrokeemiline seire 2006. a.Jõgede hüdrokeemiline seire 2006. a.

Kokkuvõte

Jõgede seisundit hinnati 2006.a seireandmete järgi veel kehtiva Keskkonnaministri määruse nr. 33 22.06.2001. a "Pinnaveekogude veeklassid, veeklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning veeklasside määramise kord" alusel. Saadud tulemused ja erinevate ainete sisalduse alusel kuuluvus veekvaliteedi klassidesse kõigi Eesti seirelävendite osas on toodud allpool lisatud kaardil.

Jõgede veekvaliteet 2006. aastal (TTÜ, 2006. aasta riikliku keskkonnaseire aruanne)

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee