Asute siin: Avaleht Seismiline seire 1997 Seismiline seire 1997. a.Seismiline seire 1997. a.

Kokkuvõte

1997. aastal toimus seismiliste sündmuste registreerimine Tartu ja Tallinna seismilistes jaamades. Tartu seismilises jaamas registreeriti aasta jooksul 835 seismilist sündmust. Nendest 445 olid kauged maavärinad (epitsentrite kaugused Eestist üle 1000 km) ning 390 lõhkamised. Tartu jaam töötas vahetpidamata, v.a. 23. novembril kell 13-16 kohaliku aja järgi, kui oli elektrikatkestus. Tallinna seismilises jaamas registreeriti kokku 212 seismilist sündmust, nendest kaugeid maavärinaid 121 ja lõhkamisi 91. Tallinna seismiline jaam töötas kuni 18. oktoobrini ja seiskus seismograafi registriiri purunemise tõttu.

Kauged maavärinad, mis registreeriti Tallinna ja Tartu jaamades, jaotusid arvuliselt järgnevalt: Kamtšatka - 46, Jaapan - 35, Filipiinid - 28, Aleuudid - 24, Kermadec - 23, Kreeka - 23, Kuriilid - 11 jne.

Põhilise osa Eesti seismilistes jaamades registreeritud tehnogeensetest seismilistest sündmustest moodustasid lõhkamised Põhja- ja Kirde-Eesti karjäärides. Lõhkamiste arv ja võimsus on AS Eesti Põlevkivi lõhkamiste andmiku põhjal jäänud samaks, kuid seismogrammide amplituudid on vähenenud. Sellest võib teha järelduse, et masslõhkamiste tehnoloogia on muutunud keskkonnasõbralikumaks. 1997. aastal teostati AS Eesti Põlevkivi karjäärides 506 lõhkamist, millest Tartu seismilises jaamas registreeriti 379.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee