Asute siin: Avaleht Seismiline seire 2003 Seismiline seire 2003. a.Seismiline seire 2003. a.

Kokkuvõte

2003. aasta seismilise seire andmed saadi Suurupi, Vasula ja Tartu seismilistest jaamadest. Seismilistest sündmustest registreeriti lõhkamised ning kohalikud ja kauged maavärinad. Eestis tehtud lõhkamiste asukohad (epitsentrite koordinaadid) fikseeriti Helsingi Ülikooli seismoloogiajaamas, kuna selleks otstarbeks on vaja vähemalt kolme seismilise jaama seismogramme.

Ajavahemikel 1. jaanuar – 23. aprill 2003. aastal ja 18.september – 31. detsember 2003. aastal registreeriti kokku 388 lõhkamist, neist Kirde-Eesti karjääridest 232, Tallinna ümbruse karjääridest 56, Kirde-Eestiga vahetult piirnevalt Venemaa territooriumilt (põhiliselt Kingissepa karjäärist) 49, Balti merest (põhiliselt Soome lahes meremiinide kahjutuks tegemine) 28, Lätist 17, Leedust 2 ja Soomest 4 lõhkamist.

12. jaanuaril 2003. aastal registreerisid 8 Soome seismilist jaama Soome lahes, Eesti territoriaalvetes nõrga maavärina magnituudiga M = 1,2. Soome jaamade andmetel oli maavärina toimumise aeg epitsentris H = 11-43-43,8 (GMT) ja epitsentri koordinaadid 59,49 N ja 23,42 E. Hüpotsentri sügavuseks arvati olevat 10 km. Maavärina registreeris ka Suurupi seismiline jaam, mille kaugus maavärina epitsentrist oli 55,0 km. Tartu seismiline jaam seda maavärinat ei registreerinud, kuna selle jaama seismiline foon oli liiga kõrge nii nõrga sündmuse registreerimiseks 220 km kauguselt. Teadaolevalt toimus eelmine nõrk maavärin Soome lahe Eesti territoriaalvetes 9. jaanuaril 1980. aastal.

Kaugeid maavärinaid registreeriti Eesti seismilistes jaamades kokku 1938. Registreeritud maavärinate magnituut jäi vahemikku 3,4–6,9.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee