Asute siin: Avaleht Rannikumere seire 2007 Rannikumere kaugseire 2007. a.Rannikumere kaugseire 2007. a.

Kokkuvõte

2007. aastal oli kokku 114 osaliselt või täielikult pilvevaba päeva, mil oli võimalik saada satelliidipilte Eesti rannikuvetest. Prooviti välja töötada Läänemere oludesse sobivat klorofülli algoritmi kasutades rohelise ja punase spektrikanalisuhet. Paljude päevade jaoks oli see kanalisuhe väga heas korrelatsioonis mõõdetud klorofülli kontsentratsiooniga. Kui võtta arvesse kolme aasta (2003–2006) kõiki olemasolevaid tulemusi, siis on see korrelatsioon väga nõrk. Selle fenomeni uurimine on hetkel pooleli. Eestis teostasid lennukilt mõõdistusi Hispaania Rahvusliku Kosmosetehnoloogia Instituudi (INTA) teadlased. Spektromeetriga saadud pildid oli väga hea kasutasa põhjataimestiku katvuse uurimisel.

2007. aastal teostati AISA piltide korrigeerimiseks mõõdistusi Vormsi saarel ja Hiiumaa laidude piirkonnas. Põhiosa mõõdistusi toimus maismaal kus mõõtsime AISA pildil tuvastatavate objektide (suured kivid, üksikud puud, jne) koordinaate GPS-ga. Nende andmete põhjal korrigeeriti AISA pilt. Saadud geokorrektsiooni täpsus on enam vähem piisav, et analüüsida erinevate põhjatüüpide lennuvahendilt kaardistamise võimalusi.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee