Asute siin: Avaleht Rannikumere seire 2002 Ohtlike ainete seire meres 2002. a.Ohtlike ainete seire meres 2002. a.

Kokkuvõte

2002. aasta mere ohtlike ainete seire raames analüüsiti raskemetallide sisaldust 26 ja orgaaniliste ühendite sisaldust 18 proovis. Proovid koguti Läänemere avaosast (räim), Soome (Macoma, Hediste, räim) ja Liivi lahest (Cercopagis, räim, ahven).

2002. aasta tulemused raskemetallide osas näitavad, et Hediste ja Cercopagis’e kasutamine indikaatororganismidena on küsitav. Suuremat tähelepanu tuleb pöörata elavhõbeda sisaldusele organismides, eeskätt määrangute hulga osas. Plii puhul tekitab kahtlusi keemiliste analüüside usaldusväärsus, tuleks ilmselt kontrollida/täpsustada keemilise analüüsi meetodit. Ülejäänud raskemetallide – kaadmium, vask, tsink – sisaldus organismides on üldiselt Läänemere avaosas mõnevõrra madalam kui Liivi ja Soome lahes. Võrreldes 1990ndate aastate algusega on kaadmiumi ja vase kontsentratsioon organismides jätkuvalt madalal tasemel. Orgaaniliste saasteainete (HCH, DDT, PCB) sisaldus kalade, räime ja ahvena lihastes on mere avaosas madalam kui Liivi ja Soome lahes. Eelmise aasta kõrged DDT ja PCB sisaldused räimes on 2002. aastal langenud 1990ndate teist poolt iseloomustavale suhteliselt madalale tasemele.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee