Asute siin: Avaleht Rannikumere seire 1996 Mereseire 1996. a.Mereseire 1996. a.

Kokkuvõte

Soome lahe lõunaranniku põhjataimestiku iseloomustamiseks valiti uurimistransektide asukohtadeks Tallinna laht kui inimtegevuse poolt tugevalt mõjutatud mereala ja Eru laht kui inimtegevuse poolt praktiliselt puutumata rannikumere piirkond. Liivi lahe põhjaosa litoraali taimekoosluste kirjeldamiseks valiti inimtegevuse poolt tugevalt mõjutatud piirkonnana Pärnu laht ja looduslike, häirimata koosluste kirjeldamiseks Saaremaa lõunarannikul asuv Kõiguste laht. Läänemere avaosaga piirnevatel Eesti rannikualadel puuduvad tugeva inimmõjuga piirkonnad ja seetõttu valiti põhjataimestiku seireks ainult üks transekt Küdema lahes. Väinamere, kui äärmiselt iseloomuliku rannikumere osa kohta, valiti samuti üks uurimispiirkond Hiiumaa lähedal Heinlaiu idarannikul.

Kahe aasta uurimistulemused näitavad, et põhjataimestiku leviku iseärasused igas antud piirkonnas sõltuvad keskkonna kvaliteedist. Suurema eutrofeerumistasemega piirkondades, nagu Tallinna lahes ja Pärnu lahes on põhjataimestiku vööndid tavaliselt nihkunud madalamale. Samuti on nendes piirkondades sügavamate vööndite piirid tänu vee halvale läbipaistvusele hajusamad, eutrofeerumisele tundlikud liigid kas puuduvad või on nad esindatud vähesel määral. Klassikalist "puhtaveelist" põhjataimestiku horisontaalset levikut võib jälgida Küdema lahe transektil.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee