Asute siin: Avaleht Põhjavee seire 1998 Põhjavee tugivõrgu seire 1998. a.Põhjavee tugivõrgu seire 1998. a.

Kokkuvõte

1998. aastal viis OÜ Pärnu Keskkonnauuringud puurkaevude vee kvaliteedi jälgimist läbi neljas vaatluspuurkaevus ja seitsmes tarbepuurkaevus. Kokku teostati 20 analüüsi. Analüüsitavateks parameetriteks olid vee värvus, läbipaistvus, sademe iseloomustus, maitse, lõhn, kuivjääk, Na, K, NH4, Ca, Mg, Feüld, Cl, SO4, NO3, NO2, CO3, HCO3, üldkaredus, karbonaatne karedus, mittekarbonaatne karedus, pH, SiO2, vaba CO2 ja perm. hapenduvus. Antud töölõigus oli Pärnu labori analüüsitud veeproove liialt vähe, selleks, et välja selgitada mingeid tendentse vee kvaliteedis.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee