Asute siin: Avaleht Põhjavee seire 2011 Põhjaveekogumite seire 2011. a.Põhjaveekogumite seire 2011. a.

Kokkuvõte

Aruanne annab ülevaate Eesti põhjavee seisundist 2011. aastal. Põhjavee kvantitatiivse seisundi iseloomustus põhineb hüdrogeoloogilisel tugivaatlusvõrgul, mis on jagatud 15 põhjaveekogumiks. 2011. aastal olid ilmastikutingimused põhjaveevaru täienemise seisukohalt soodsad, millest tulenevalt on looduslähedastes tingimustes täheldatud pikaajalisest keskmisest põhjaveetasemest kõrgemat veetaset. 2011. aastal on veevõtt suuremates veehaaretes Tallinnas, Pärnus, Tartus, Jõhvis, Kohtla-Järvel ja Sillamäel stabiliseerunud, mis põhjustas ka sügavate veekihtide survepinna mõningast tõusu. Maapinnalähedaste põhjaveekogumite põhjavees oli nitraatide sisaldus kõikjal alla Euroopa Liidu poolt kehtestatud piirsisaldust. Sügaval lasuvate põhjaveekogumite põhjavee keemilises koostises ei ole erilisi muutusi aset leidnud ning põhjavee keemiline seisund on hea. Eraldi uurimist vajaks kloriidide sisalduse tõus Sillamäel Voronka põhjaveekogumis.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee