Asute siin: Avaleht Põhjavee seire 2005 Põhjavee makro- ja mikroelementide uuring ja seire 2005. a.Põhjavee makro- ja mikroelementide uuring ja seire 2005. a.

Kokkuvõte

Seire käigus võeti siluri-ordoviitsiumi veekompleksist 46 veeproovi. Proovid võeti puurkaevu proovivõtu kraanist vahetult puurkaevu suudme kohalt. Kohapeal määrati kaevust pumbatava vee keskkonnatingimused (pH, temperatuur ja elektrijuhtivus. Keemilise analüüsi käigus määrati seitsme põhjavee põhikomponendi (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, HCO3-, SO42-, Cl-) ning NO3-, F- ja B sisaldus. Veeproovide analüüsist selgus, et 37% veeproovidest ületas fluoriidi kontsentratsioon lubatud piirkontsentratsiooni kohati kuni 3 korda. Ligikaudu 17% analüüsitud veeproovidest ei vastanud boori osas kehtestatud nõuetele. Seire tulemusena selgus, et kõrge boori- ja fluoriidisisaldusega põhjaveed esinevad eelkõige Lääne-Eestis Pärnu-, Lääne- ja Saaremaal.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee