Asute siin: Avaleht 1996. aasta aruandlus Põhjavee seire 1996 Nitraaditundliku ala põhjavee seire 1996. a.Nitraaditundliku ala põhjavee seire 1996. a.

Kokkuvõte

1996. aastal võttis Lõuna-Eesti Keskkonnakaitse Labor Adavere ja Esku piirkonna majapidamiste salv- ja puurkaevudest 102 veeproovi. Adavere Riigimajandi territooriumil võeti proove 45 kaevust, Esku ümbruses 57 kaevust. Vaatlusalustest kaevudest 88st oli proove võetud vähemalt kolmel varasemal aastal (ajavahemikul 1989–1995). Võrreldes 1995. aastaga olid 1996. aastal NH4 kontsentratsioonid vaatlusaluses piirkonnas mõnevõrra kõrgemad ja NO2 kontsentratsioonid mõnevõrra madalamad, kusjuures selline suhe oli küllaltki püsiv nii kõrgete kui ka madalate kontsentratsioonide korral. Võimalik, et veekvaliteeti mõjutas madal põhjavee seis – paljudes kaevudes oli vett väga vähe ja mõned olid jäänud päris kuivaks.

Ülenurme valla maadel asuvatest kahest tensiomeeterjaamast sai 1996. aastal esimesed proovid võtta maikuu algul - pärast keltsa sulamist (1995. aasta lõpus tuli proovivõtt veepuudusel katkestada). 1996. aastal andis põhjavee taseme langus veel rohkem tunda. Lätiküla tensiomeeterjaamast ei õnnestunud ühelgi kuul saada nii palju vett, et oleks olnud võimalik määrata kõiki komponente. Viimane proov (millest sai määrata vaid 3 komponenti) võeti septembri algul. Lepiku küla tensiomeeterjaam andis vett veidi rohkem, kuid novembri algul ei saanud ka sealt enam analüüsiks piisavalt vett. Kokku sai 1996. aastal tensiomeeterjaamadest võtta 11 proovi - 5 proovi Lätikülast ja 6 proovi Lepiku külast.

Andmete vähesuse ja katkendlikkuse tõttu pole mullavee kvaliteedi muutusi 1996. aastal võimalik täpselt hinnata. Lätiküla tensiomeeterjaamast võetud proovid siiski näitavad, et võrreldes 1995. aastaga langesid seal nitraatioonide ja üldlämmastiku kontsentratsioonid ja tõusis sulfaatioonide kontsentratsioon - s.o jätkusid eelnenud aastail ilmnenud tendentsid.

Pandivere veekaitseala põhjavee kvaliteedi seire vaatlusvõrgus oli 16 erakaevu ja 5 ühisveetarbimisega puurkaevu (vett võetakse sügavamatest lubjakivikihtidest kui erakaevudes) ning kümme allikat Järva maakonnas ja 13 allikat, 9 ühisveetarbimisega puurkaevu ja 10 karsti vaatluspunkti Lääne-Virumaal.

1996. aastal Järvamaa allikate vee nitraadisisalduse aastakeskmine vähenes 1995. aastaga võrreldes 1,3 mg/l. Aravete, Esna ja Kiigumõisa allikates on märgata nitraadisisalduse väikest tõusu võrreldes 1994–1995 aastatega. Ka Lääne-Virumaal oli täheldatav üldise veekvaliteedi paranemise taustal üksikute vaatluspunktides nitraadisisalduse tõus. 1996 aastal jäi erakaevude nitraadisisalduse aastakeskmine võrreldes 1995. aastaga peaaegu samaks (suurenes 0,1 mg/l). Lääne-Virumaa karsti juhitava vee kvaliteet oli rahuldav.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee