Asute siin: Avaleht Põhjavee seire 2005 Nitraaditundliku ala põhjavee seire 2005. a.



Nitraaditundliku ala põhjavee seire 2005. a.

Kokkuvõte

2005. aasta kontrollseirealadel (Ambla, Albu, Väike-Maarja ja Tamsalu valla aladel) oli lämmastikuühendite piirsisaldusi ületatud 17 kaevus (105 vaadeldud kaevust), vaid nitraatiooni puhul ületati piirsisaldust 14 kaevus, ammooniumiooni puhul kahes kaevus. Nii nitraatiooni kui ka ammooniumiooni piirsisaldus oli ületatud ühes kaevus. Nitraatiooni piirväärtuste ületamist 2005. aastal regulaarseire vaatluspunktides ei esinenud.Aeroobse põhjavee NH4+ piirväärtust ületati kõigis Savalduma karstijärvikust võetud veeproovides ning oktoobris Järva-Jaani allikast võetud veeproovis. Adavere, Põltsamaa, Esku ja Pajusi–Puurmani piirkonna nitraaditundlikule alale jäävas 69 erinevas kaevus teostatud kontrollseire käigus selgus, et nitraatiooni sisaldus Adavere piirkonnas oli üle lubatud piirnormi 19% uuritud kaevudest, Esku piirkonnas 17,6% ja Pajusi-Puurmani piirkonna kaevudes ületamisi ei olnud. Ammooniumiooni ja nitritiooni osas oli piirnormi ületamisi ainult ühes Esku piirkonna kaevus. Jätkuvalt oli püsiseire kaevude veekvaliteet problemaatiline. Vaid Esku ning Pajusi-Puurmani piirkonna seirekaevudes ei ületanud nitraatiooni sisaldus piirnormi ühelgi juhul. Võrreldes 2004. aastaga on Adavere piirkonna püsiseire kaevude veekvaliteet ammooniumiooni ja nitritiooni sisalduste poolest tänavu halvem, aga nitraatiooni sisalduste poolest parem. Erakaevude vaatlusrühma ja kontrollseire tulemusi arvestades on tendents nitraatiooni sisalduse suurenemisele intensiivsema põllumajandusega piirkondades.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee