Asute siin: Avaleht Põhjavee seire 2010 Nitraaditundliku ala põhjavee seire 2010. a.Nitraaditundliku ala põhjavee seire 2010. a.

Kokkuvõte

Nitraaditundliku ala põhjavee seire viidi läbi vastavalt tööülesandele. Neljakordse põhiseirevõrgu punktidest võeti 2010. aastal kokku 212 põhjaveeproovi (139 Pandiverest ja 73 Aravete-Põltsamaa piirkonnast). Ühekordse seirevõrgu punktidest võeti kokku 72 põhjaveeproovi (53 Pandiverest ja 19 Aravete-Põltsamaa piirkonnast). Analüüsitavateks parameetriteks olid NO3-, NH4+, Cl- ning SO4-2 sisaldused, pH, elektrijuhtivus ja hapnikusisaldus.

Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala nii püsiseire kaevudes kui ka kontrollseire kaevudes esineb jätkuvalt nitraatiooni ja ammooniumiooni piirsisalduste ületamisi. Kloriidide, sulfaatide ja elektrijuhtivuse tulemused olid kõikides uuritud kaevudes alla ettenähtud piirsisaldust ja madalamad kui 2009. aastal.

Sarnaselt 2009. aastale esines nitraatioone piirsisaldust (50 mg/l) ületaval hulgal Pandivere lääneosas Väike-Maarja valla Avispea küla, Uuetoa talu puurkaevu vees, Eipri küla Õunapuu talu puurkaevu vees. Võrreldes varasemate aastatega on nitraatioonide sisaldus Pandiveres vähenenud. Ammooniumiooni sisaldused veeproovides jäid Pandiveres enamasti alla määramispiiri. Esines kolm piirnormi ületamist, mille põhjused on teadmata.

Nitraaditundlikul alal analüüsiti taimekaitsevahendite jääke 13 veeproovis. Üheski proovis ei ületanud määratud taimekaitsevahendite jääkide sisaldus keskkonnanorme (kõikide määratud jääkide puhul 0,01 µg/l).

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee