Asute siin: Avaleht Põhjavee seire 2004 Kirde - Eesti tööstuspiirkonna põhjavee orgaaniliste ühendite seire 2004. a.Kirde - Eesti tööstuspiirkonna põhjavee orgaaniliste ühendite seire 2004. a.

Kokkuvõte

2004. aasta Kirde-Eesti tööstuspiirkonna põhjavee orgaaniliste ühendite seire tulemused näitavad, et lasnamäe-kunda veekihi põhjavesi on Kohtla-Järve poolkoksi prügila lähiümbruses reostunud. Üle põhjavee piirarvude on enamasti naftasaaduste ja fenoolide ning aromaatsetest süsivesinikest benseeni sisaldused. Joogivee piirsisaldusi ületavad ajuti arseeni ning polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) sisaldus. Reostuse levik ulatub pindalaliselt ligikaudu 300 meetri kaugusele poolkoksimäest (seirevõrgu vaatlusprofiilide suundadel). Reostunud ala areaali suurenemist võrreldes eelmise aastaga pole märgata.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee