Asute siin: Avaleht Metsaseire 2010 Metsa ja metsamuldade seire 2010. a.Metsa ja metsamuldade seire 2010. a.

Kokkuvõte

2010. aastal hinnati 1711 hariliku männi (Pinus sylvestris), 771 hariliku kuuse (Picea abies) ja 277 lehtpuu seisundit. Lehtpuudest moodustasid enamuse arukased (Betula pendula). Enamus lehtpuuliikidest oli jätkuvalt heas seisundis. Märgata oli arukase võrade seisundi paranemist. Männi ja kuuse vaatluspuude seisundis olulisi muutusi ei toimunud. Kahjustustest esines männil, kõige sagedamini pudetõbe (tekitajaks Lophodermium seditiosum) ja võrsevähki (tekitajaks Gremmeniella abietina). Aasta jooksul võrsevähi esinemissagedus langes, kahjustades 31,9% vaatluspuudest. Kuuse vaatluspuudel esines juurepessu (Heterobasidion parviporum)  ja aastaid tagasi põtrade poolt tekitatud kahjustusi.

Üldiselt oli 2009. aasta sademeterohke. Sademete pH oli valdavalt neutraalne. Nii sademete vee kui ka mullavee toiteainete ja ühendite sisaldus oli üldiselt madalam kui 2,5 mg/l-1. Märgatavalt kõrgem oli Ca sisaldus männikute mullavees. Karepa ja Tõravere kuusikute mullavees oli kõrgem ka Mg, Na, K, Cl ja SO4-S kontsentratsioon. Tõravere proovitükil alustati seireaastal välisõhu seirega. Määratavateks parameetriteks olid O3, NO2, NH3 ja SO2.

Iga viie aasta tagant mõõdetav puude juurdekasv oli perioodil 2004–2009 mõnevõrra madalam kui eelnenud viisaastakul olles madal samblamännikus Sagadis ning kõrge jänesekapsa kuusikus Karepal. Alustaimestiku seire kokkuvõttest ilmnes, et männikute liigiline koosseis oli vaene, kuid katvus hea.

Välisõhu seire toimus Tõravere proovitükil. Määratavateks parameetriteks olid O3, NO2, NH3 ja SO2.

Okkaproovide keemilise analüüsi tulemustest selgus, et männikutes on esimese aasta okastes lämmastikusisaldus kõigil proovitükkidel allapool optimaalset väärtust. Kuusikutes oli  lämmastikusisaldus optimaalne.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee