Asute siin: Avaleht 2002. aasta aruandlus Meteoroloogiline seire 2002 Meteoroloogiline seire 2002. a.Meteoroloogiline seire 2002. a.

Kokkuvõte

Jõgede äravoolu määramine

2002. aasta seiretööde raames mõõdeti 37 seirekohas jõgede päevaseid vooluhulki ning arvutati iga kuu keskmised, suurimad ning väikseimad vooluhulgad. Samuti viidi 2002. aastal läbi hüdrograafiline uuring ja valiti lävend (seirejaama koht) Mustajõel uue hüdromeetriajaama (5,8 km jõe suudmest, valgala pindala F=389 km2) asutamiseks. 18. novembril installeeriti veetaseme automaatne registraator, mis mõõdab jõe veetaset iga kümne minuti järel.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee