Asute siin: Avaleht Kiirgusseire 2004 Ioniseeriva kiirguse seire 2004. a.Ioniseeriva kiirguse seire 2004. a.

Kokkuvõte

Keskkonna kiirgusseire programmi raames jälgiti summaarse gammakiirguse doosikiirust, õhukandeliste osakeste ja aerosoolide radioaktiivsust ning kunstlike radionukliidide sisaldust pinnaja joogivees, piimas, päevases toiduratsioonis ja Soome lahe piires võetud merekeskkonna proovides. Gammakiirguse doosikiirust jälgiti atmosfääri võimaliku radioaktiivse saastumise kiireks avastamiseks ööpäevaringselt automaatjaamade abil 10 vaatlusjaamas. Gammakiirgus doosikiiruse aasta keskmine väärtus üle vaatlusvõrgu oli lähedane viimaste aastate keskmisele. Varase hoiatamise süsteemis ette antud alarmi taset (300 nSv/h) ületavaid väärtusi ei fikseeritud üheski jaamas. Õhukandeliste osakeste radioaktiivsust mõõdeti Narva-Jõesuus, Harkus ning Tõraveres. Atmosfääri kiirgusseire tulemused kinnitasid, et Eesti lähiümbruses asuvates tuumaelektrijaamades pole toimunud olulist radionukliidide pihkumist. Väga väikene 137Cs sisaldus õhus oli tingitud peamiselt atmosfääri globaalsest saastumisest, kuid Kirde-Eestis kevad-suvisel ajal teatud määral ka Tsernobõli katastroofist pärinevast maapinnale sadestunud radioaktiivsest saastest. Pinnavete seireks valiti Narva ja Pärnu jõgi kui suurima vooluhulgaga Balti merre suubuvad jõed. 137Cs sisaldus jõgede vees oli väiksem kasutatud meetodi määramistundlikkusest. 137Cs eriaktiivsus oli joogivee kõigis uuritud proovides allpool määramistundlikkuse taset, mis on umbes tuhat korda väiksem EL Joogiveedirektiiviga määratletud jälgimistasemest. Eestis toodetud piimas oli kunstlike radionukliidide aktiivsuskontsentratsioon väga madal. Merekeskkonna seires jälgiti kunstlike radionukliidide aktiivsuskontsentratsiooni HELCOM-i mereseire programmi raames Eestile määratud viies statsionaarses jaamas. 2004. aasta andmete järgi oli pindmises merevees 137Cs aktiivsuskontsentratsioon muutunud vähe, kuid pikemas perspektiivis võis täheldada mõõdukat langustendentsi.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee