Asute siin: Avaleht 2009. aasta aruandlus Kiirgusseire 2009 Ioniseeriva kiirguse seire 2009. a.Ioniseeriva kiirguse seire 2009. a.

Kokkuvõte

2009. aastal jälgiti kiirgusseire programmi raames summaarse gammakiirguse doosikiirust, õhukandeliste osakeste ja aerosoolide radioaktiivsust ning radionukliidide sisaldust pinna- ja joogivees, piimas, inimese päevases toiduratsioonis, erinevates toiduainetes, metsmarjades ja -seentes, metslooma lihas ning merekeskkonnas. Lisaks teostati ühe Eesti suurima ohuga kiirgustegevuskoha lähiala puurkaevude vees keskkonnaseiret.

Gammakiirgus on automaatjaamade andmetel põhjustatud valdavalt looduslikest radionukliididest. Tehislike radionuklidiide sisaldust looduskeskkonnas võib pidada väikeseks. Automaatjaamadele ette antud alarmi taset ületavaid väärtusi ei fikseeritud üheski jaamas. Gammakiirguse tase automaatjaamade lõikes ei ole aastatega kuigivõrd muutunud. Olulisi muutusi ei ole ka 137Cs sisalduses õhukandelistes osakestes. Analüüsitulemused näitavad, et Eesti naaberaladel ei ole toimunud olulist tehisradionukliidide pihkumist atmosfääri. Aegajalt mõõdetud kõrgemad tulemused võisid olla seotud lähialadel toimunud suurte metsapõlengutega. Nende seoste uurimisega tegeletakse.

2008. aastal analüüsitud proovide radionukliidide sisaldust võib pidada väikeseks va raadiumi sisaldus kambrium-vendi põhjavees, mis ületab selle 730 liitrise aastase tarbimise juures seadusega kehtestatud efektiivdoosi piirmäära.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee