Asute siin: Avaleht 2005. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2005 Ööliblikate kooslused 2005. a.Ööliblikate kooslused 2005. a.

Kokkuvõte

Ööliblikate seire toimus 2005. aastal neljas paigas. Neljast vaatlusalast kolm olid kasutusel ka aastail 2003–2004: Nigula Looduskaitseala keskus Pärnumaal, Matsalu küla Matsalu Rahvuspargis Läänemaal ja Puka Valgamaal. Uueks vaatlusalaks käimasolevas seireprogrammis on Salinõmme küla Hiiumaal. Kokkuvõttena võib 2005. aasta seiretulemuste põhjal kinnitada kahte järeldust:

  1. Nigula seireala on liigi- ja isendirikkaim käimasolevas seireprogrammis;
  2. Puka seirealal on ööliblikate arvukus kõrge, kuid liigirikkus suhteliselt madal.

Matsalu seireala on varasemate aastate tulemuste põhjal iseloomustatud kui suhteliselt isendivaest, kuid samas liigirikast paika. 2005. aasta tulemuste põhjal võib Matsalu püügipunkti pidada ööliblikate poolest erakordselt isendi- ja liigivaeseks. Siiski tuleb silmas pidada, et suur osa suve teisel poolel kogutud materjalist oli kasutuskõlbmatu ning tuli andmestikust välja jätta. Kogu seireprojekti kokkuvõttena võib aga Matsalut endiselt pidada suhteliselt liigirikkaks seirealaks. Salinõmme seireala oli samuti ööliblikate poolest väga isendi- ja liigivaene, kuid ära tuleb märkida sealse liigistiku ning mistahes muu seireala lokaalfauna suurt erinevust. Kuigi kokkuvõttes tabati 2005. aastal oluliselt rohkem ööliblikaid kui aasta varem, tuleb ka selle aasta kevadet iseloomustada kui ööliblikate lendluseks ebasobivat. Maikuus valitsesid öösiti väga pikka aega 0 °C lähedased õhutemperatuurid, mis kajastus selgelt ka kevadise lennuajaga liikide tavalisest madalamas arvukuses. Senise seireprogrammiga kogutud andmed näivad kinnitavat oletust lõunapoolse levikuga ööliblikaliikide jätkuvast levimisest Eesti alale. Siiski tuleb rõhutada, et kolmeaastase seire põhjal ei tohi seda näivat kinnitust kindlasti veel võtta kui teaduslikult tõestatud fakti.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee