Asute siin: Avaleht 2000. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2000 Valitud elupaikade talilinnustik 2000. a.Valitud elupaikade talilinnustik 2000. a.

Kokkuvõte

Talilinnuloendusel loendatakse transektil kõik nähtud ja kuuldud linnud. 1999/00 aasta talve loendusankeedid laekusid kokku 38 raja kohta 33st UTM ruudust.

Uuriti kümne tavalisema maismaa-talilinnu arvukuse muutusi.

Loendustulemuste põhjal oli statistiliselt usaldatav pikaajaline negatiivne trend põhjatihase ja haraka puhul (vastavalt -0,883 ja -0,806). Mõlema liigi puhul on langus olnud võrdlemisi ühtlane. Hallvarese arvukus on aastati pidevalt ja suurel määral kõikunud, sellest siis ka madal korrelatsioon (-0,331). Talvikese puhul on aga märgatav arvukuse tsükliline muutumine, seepärast siis ka nulli-lähedane trend (r = -0,005).

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee