Asute siin: Avaleht Aruanded 2009. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2009 Tolmeldajad 2009. a.Tolmeldajad 2009. a.

Kokkuvõte

2009. aastal toimus tolmeldajate seire kõikides 2008. aasta seirepunktides, mida on kokku 22. Seire käigus hinnati tolmeldajate (püünispesades pesitsevate arborikoosete astlaliste) liigilist koosseisu ja arvukuse muutust ja jälgiti pesaparasiitide arvukuse muutuse seoseid elupaigas ja kooslustes toimuvate muutustega. Astlaliste arborikoolsete tolmeldajate ja nende pesaparasiitide väljakasvatamine on võimalik alles pesades olevate preimaginaaljärkude talvitumise järel. Vastavalt seiremetoodikale, mida tolmeldajate seires kasutatakse, on tolmeldajaliikide andmed ajalises nihkes.

Võrreldes varasemate aastatega oli pesade täitumus (asustatus) enamikul seirealadel erakordselt väike. Põhjus on ilmselt selles, et 2008. aasta suvi oli ohtrate vihmade tõttu astlaliste jaoks, kes on peaaegu eranditult heliofiilised putukad, neile kriitilistel perioodidel edukaks pesitsemiseks väga ebasoodne. Seirealade seisund püsis stabiilne.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee