Asute siin: Avaleht 2011. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2011 Tolmeldajad 2011. a.Tolmeldajad 2011. a.

Kokkuvõte

2011. aastal toimus tolmeldajate seire kõigis 22 seirepunktis. Kuna astlaliste arborikoolsete tolmeldajate ja nende pesaparasiitide väljakasvatamine on võimalik alles pesades olevate preimaginaaljärkude (vastsed, nukud) talvitumise järel, esitatakse andmed ja seiretulemused eelnenud seireaasta kohta. 2010. a seiretulemuste põhjal osutusid liigirikkamateks alad, mis olid ka taimestiku poolest liigirikkamad. Nendest Akste (15 liiki astlalisi) ja Hurda (13 liiki) on vanad, inimeste poolt pikemat aega mõjutatud pärandkooslused talude ümber. Eoste (9 liiki) ja Otteni (10 liiki) on hooldatavad lamminiidud Ahja jõe ääres. Astlaliste arv on madalam inimtegevusest intensiivsemalt mõjutatud aladel, mis olid väiksema mosaiiksusega ning kus ka taimeliikide arv oli madalam: Ausi (7 liiki), Kursi (5 liiki), Koidu (7 liiki), Puurmanni (5 liiki).

Kokku registreeriti 2010. aastal 25 liiki astlalisi kiletiivalisi. Kaheksateist liiki nendest on solitaarsed pesarajajad ja seitse nende pesaparasiidid. 2010. aasta seire tulemused kinnitasid, et varem ohustatud liikide hulka arvatud Discoelius zonalis on muutunud arvukamaks.

Aruanded

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee