Asute siin: Avaleht 2000. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2000 Sõralised 2000. a.Sõralised 2000. a.

Kokkuvõte

2000. aasta sõraliste seire raames üldistati, kontrolliti jahimeestelt saadud ametlikke loendusandmeid, määrati kuuel seirealal hirvlaste asustustihedus, hinnati seitsmel seirealal hirvlaste "suviste karjamaade" kasutamist. Hirvlaste talvist loendust tehti 2000. aastal järgmistel seirealadel: Lahemaa, Vihterpalu, Triigi, Türi, Laeva, Taagepera. Hirvlaste suviste elupaikade kasutamise hindamine toimus järgmistel seirealadel: Vihterpalu, Triigi, Hiiumaa, Türi, Laeva, Järvselja, Tihemetsa.

Põdra asustustihedus, mis on seirealadel olnud väga erinev, näitab ühtlustumistendentsi. Keskmine asustustihedus Eestis on viimaste aastate jooksul kasvanud. Jahimeestelt saadud ametlikud loendusandmed ja loendus seirealadel annavad 2000. aasta põdra asustustiheduseks 4–6 isendit 1000 ha kohta.

Metskitse keskmine asustustihedus püsib madalana ja kohati isegi langeb. 2000. aasta kevadel loendati jahimeeste poolt Eestis kokku 30 000 metskitse ehk keskmiselt umbes 7 isendit 1000 ha elupaikade kohta. Reaalne asustustihedus on siiski kõrgem.

Hirve leidub Hiiumaal, Saaremaal, Lääne Virumaal ja Lõuna-Eestis Läti piiri lähedal. Vaid Hiiumaa hirve on loendatud pikema aja vältel. Hirve arvukust Hiiumaal (ja ilmselt ka Saaremaal) on jahimeeste poolt viimastel aastatel üle hinnatud. 2000. aasta hirve arvukus Hiiumaal ametlike loendusandmete järgi oli ligikaudu 370 isendit, tõenäoline arvukus 250 isendit.

Hirvlaste suviste karjamaade kasutamisintensiivsuse uurimisel selgus, et hirvlaste mõju oma toidubaasile on tagasihoidlik. 2000. aastal oli keskmiselt vaid 18,7% toitumisulatuses lehtpuid ja põõsaid kärbitud.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee