Asute siin: Avaleht 1999. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 1999 Suurkiskjad 1999. a.Suurkiskjad 1999. a.

Kokkuvõte

Eesti ulukiseire programmi väljatöötamise 1999. aasta aruandes antakse üldine ülevaade ulukite populatsioonide parameetrite muutuste hindamise meetoditest, samuti esitatakse võimalik esialgne Eesti imetajate seire kompleksmetoodika.

Aruande kohaselt tuleks Eestis välja töötada kompleksseire programm, mis rakenduks võimalikult paljudele liikidele üheaegselt ja arvestaks seejuures meie klimaatilisi, majanduslikke ja muid iseärasusi. Ulukiseire aluseks tuleks võtta algselt Venemaal välja töötatud talvine jälgede transektloenduse metoodika, kaaludes seejuures Soomes rakendatud täiustusi.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee