Asute siin: Avaleht 2008. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2008 Suurkiskjad 2008. a.Suurkiskjad 2008. a.

Kokkuvõte

Hunt

Võrreldes varasemate aastatega on asurkonna leviala mõnevõrra laienenud ning levik ühtlustunud. Võrreldes eelmise aastaga on huntide arvukus tõusnud 917-lt 1336-le. Kokku kütiti Eestis möödunud hooajal 39 hunti, lubatud küttimismahuks oli koos hooaja keskel määratud lisalimiidiga 72 isendit. Viimastel aastatel on täiskasvanud emaste huntide osakaal kütitud huntide hulgast olnud väike, millest tingitult peaks oluliselt olema tugevnenud asurkonna sigimispotentsiaal. 2008. aasta suvel ja sügisel, jooksvalt tehtud vaatlused, hinnatud kahjustused ja kütitud huntide vanuseline struktuur näitab ligi kümne uue pesakonna olemasolu aladel, kus need varasematel aastatel puudusid.

Ilves

Ka ilvese arvukus on jätkuvalt nõrgalt kasvav. Hinnanguliselt oli seire tulemuste põhjal ilvese arvukuseks seireaastal 760 isendit. Lubatud 100st ilvesest kütiti kokku 76 isendit. Tänu mitu aastat kestnud küttimispiirangutele on täiesti taastunud Pärnumaa lääne- ja Läänemaa lõunaosas. Hiiumaa asurkond pole aga vaatamata küttimiskeelule veel taastunud.

Pruunkaru

Viimastel aastatel on pruunkarude arvukuses märgata tõusutrendi ning levikuala laienemist ja asustustiheduse suurenemist Eesti lõuna- ja lääneosas. Seireandmetele tuginedes oli 2008. aastal Eesti territooriumil 620 pruunkaru. Seire aastal kütiti kokku 39 karu, mis on viimase 15 aasta suurim number. Küttimislimiit jahihooajaks oli 48. Kõige rohkem isendeid kütiti Lääne- ja Ida-Virumaalt.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee