Asute siin: Avaleht 2002. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2002 Röövlinnud 2002. a.Röövlinnud 2002. a.

Kokkuvõte

Projekti "Röövlindude seire püsialadel" eesmärgiks on kolme linnuseltsi (haukaliste, pistrikuliste, kakuliste) seisundi jälgimine. Seire käigus määrati liigiti röövlindude arvukus, samuti pesitsusterritooriumidel lennuvõimestunud järglaste arv ja teised sigimisparameetrid.

Röövlindude arvukust hinnati 2002. aastal 14 alal, kogupindalaga 1430 km². Täheldati 616 pesitsusterritooriumi (PT), mis kuulusid 20 liigile (sh 12 liiki haukalisi, 2 liiki pistrikulisi ja 6 liiki kakulisi). Väikepistrikku ja soorätsu 2002. aasta seire käigus ei leitud. Kanakulli asustustihedus langes viimase 15 aasta madalaima näiduni, hiireviul ja kõrvukrätsul saavutas aga kõrgseisu. Värbkaku ja karvasjalg-kaku arvukus oli viimaste kümnendite keskmisel tasemel. Röövlindude üldine asustustihedus oli viimase 15 aasta kõrgeim.

Röövlindude pesitsemise jälgimiseks kontrolliti 1108 potentsiaalset pesapaika. Leiti 278 asustatud pesa, lisaks nähti 85 juhul lennuvõimelist pesakonda (pesa ei leitud). Sigimisnäitajate osas oli 2002. aasta tavapärasest edukam hiireviule, väike-konnakotkale, kodukakule, kõrvukrätsule, herilaseviule, raudkullile.

Röövlinnustiku mitmekesisuse vähenemine 2002. aastal peatus.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee