Asute siin: Avaleht 2003. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2003 Röövlinnud 2003. a.Röövlinnud 2003. a.

Kokkuvõte

Projekti "Röövlindude seire püsialadel" eesmärgiks on kolme linnuseltsi (haukaliste, pistrikuliste, kakuliste) seisundi jälgimine.

Kokku tehti 2003. aastal välitöid 19 vaatlusalal, lisaks juhuvaatlusi röövlindude pesitsustulemuste kohta väljaspool neid. Röövlindude arvukust hinnati neist 15 alal, kogupindalaga 1546 km².

Seire raames uuriti liigiti röövlindude arvukust, lennuvõimestunud järglaste arvu ja teisi sigimisparameetreid.

Arvukuse osas täheldati 587 pesitsusterritooriumi, mis kuulusid 21 liigile (sh 12 liiki haukalisi, 2 liiki pistrikulisi ja 7 liiki kakulisi). Röövlindude üldine asustustihedus oli viimase viie aasta madalaim, tõenäoliselt pisiimetajate arvukuse madalseisu tõttu. Viimase 10 aasta kõrgeimad tihedused leiti herilaseviul ja värbkakul, suhteliselt kõrge oli ka karvasjalg-kaku arvukus.

Röövlindude pesitsemise jälgimiseks kontrolliti 1481 potentsiaalset pesapaika. Leiti 270 asustatud pesa, lisaks nähti 32 juhul lennuvõimelist pesakonda (pesa ei leitud).

Kooskõlas pisinäriliste arvukuse madalseisuga oli ka enamiku röövlindude sigimisedukuses 2003. aastal mõõn. Peaaegu kõikide liikide sigivus jäi alla keskmise, mõnel liigil (väike-konnakotkas, kõrvukräts) isegi mitmekordselt.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee