Asute siin: Avaleht 2008. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2008 Röövlinnud 2008. a.Röövlinnud 2008. a.

Kokkuvõte

Kokku hinnati 2008. aasta seire käigus röövlindude arvukust 13 uurimisalal, kogupindalaga 1335 km² (lisaks hinnati kahel vaatlusalal valitud liikide arvukust). Leiti 546 pesitsusterritooriumi (PT), mis kuulusid 20 liigile (s.h 11 liiki haukalisi, 2 liiki pistrikulisi ja 7 liiki kakulisi. Röövlindude üldine asustustihedus oli suurem kui kahel eelnenud aastal, kuid väiksem kui eelmisel hiiretsükli tippaastal 2005. Seirealadelt ei leitud väikepistrikku, kalakotkast ega suur-konnakotkast (viimasel esines üks segapaar väike-konnakotkaga).

Kõrvukrätsu asustustihedus oli ootuspäraselt kõrge, kuna ka hiirte arvukus oli kõrge. Viimase kümnendi väikseim arvukus registreeriti nii välja-loorkullil kui händkakul. Sarnane arvukus eelnenud seireaastale oli hiireviu arvukusel, mõnevõrra langes väike-konnakotka arvukus. Seevastu soo-loorkulli arvukus oli seireperioodi suurim. Tuuletallaja arvukus jõudis seirealadelt leitud maksimaalsele asustustihedusele (1 PT/100 km²) samuti väga lähedale. Keskmisest paremale tasemele jäi kodukaku ja värbkaku arvukus.

Röövlindude pesitsemise jälgimiseks kontrolliti 634 potentsiaalset pesapaika. Leiti 126 asustatud pesa, lisaks nähti 64 juhul lennuvõimelist pesakonda (pesa ei leitud). Valdavalt hiiretoiduliste röövlinnuliikide sigimisedukus oli 2008. aastal pikaajalisest keskmisest parem. Ilmastik ei soosinud peamiselt selgrootutest toituvaid herilaseviusid ja lõopistrikke, kelle sigivus oli keskmisest väiksem.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee