Asute siin: Avaleht 2011. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2011 Rähnide seire 2011. a.Rähnide seire 2011. a.

Kokkuvõte

2011. aastal toimusid loendused kahetistkümnel seirealal kogupindalaga 287,2 km2. Seirealadelt leiti kokku 371 rähniterritooriumi, millest suurem osa kuulus suur-kirjurähnile. Seirealadel tuvastati 6 rähniliigi esinemine. Kõigi kuue leitud liigi esinemine tehti kindlaks viiel seirealal, väikseim ühelt alalt leitud liikide arv oli kolm. Keskmine liikide arv ala kohta oli 4,9. Eestis pesitsevatest liikidest jäi leidmata roherähn, kelle elupaiku seirealad ei kata, ning tamme-kirjurähn, kes varasematel aastatel on esinenud kahel seirealal. Esmakordselt viimase viisaastaku jooksul osutus kõige vähearvukamaks liigiks hallrähn.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee