Asute siin: Avaleht 1996. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 1996 Rannikumaastikud 1996. a.Rannikumaastikud 1996. a.

Kokkuvõte

Rannikumaastike seirega riikliku seire raames alustati 1996. aastal. Seire eesmärgiks on anda informatsiooni rannikumaastike olukorrast, mitmekesisusest ja nendel toimuvatest muutustest. Seire võimaldab leida optimaalseid teid edasiseks rannikumaastike kasutamiseks ja kaitseks.

Seire käigus iseloomustatakse vaadeldavaid rannikumaastikke maakattekaardi, maastikuprofiili ja 17 seireparameetri (nt looduslikud väärtused, maastikud, arheoloogilised- ja kultuuriväärtused, olemasolevad ja võimalikud ohud jne) abil. Rannikumaastike seiret planeeritakse läbi viia 25 seirealal.

1996. aastal toimusid rannikumaastike seire raames tööd Võsu (Lääne-Virumaa) and Harilaiu (Saaremaa) seirealadel. Võsul keskenduti maastike ohustatuse uurimisele, Harilaiul aga maastikega seotud looduspärandi analüüsimisele.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee